• යවන්න විද්යුත් info@lanrfid.com

ප්රදර්ශනය පුවත්

  • කෑන්ස්, ප්රංශයේ TRUSTECH 2018 - SUNLAN

    කෑන්ස්, ප්රංශයේ TRUSTECH 2018 - SUNLAN

    TRUSTECH 2018, 27 සහ - ෙනොවැම්බර් 29 වැනි දින කෑන්ස්, ප්රංශයේ පිල්ලයි උත්සව සම්මේලන මධ්යස්ථානයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම ප්රදර්ශනය මඟින්, sca සමග විදුලි සංදේශ, චිප් ෙමොඩියුල, ස්මාට් කාඩ්, ජංගම ගෙවීම්, බුද්ධිමත් පිළිගැනීමක් සහ මෘදුකාංග පද්ධති ඇතුළු කර්මාන්තය 1000+ කට අධික ව්යාපාර ආකර්ශනය ...
    වැඩිදුර කියවන්න

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!